ماسك هايي براي برطرف كردن جوش هاي چركي يا دمل

جوش ها و دمل ها را نبايد بدون دستكش لمس كرد زيرا اين كار باعث گسترش عفونت مي شود مخصوصا نبايد به جوش هاي چركي نزديك بيني يا لب ها دست زد زيرا در اين صورت ميكروب ها و باكتري ها به طور مستقيم وارد جريان خون شده و باعث ايجاد انواع بيماري ها مي شوند.

بايد دانست كه يكي از علل پيدايش جوشها ،درست عمل نكردن كبد و غدد زيرپوستي مي باشد براي رفع اين مسئله به شما توصيه مي شود كه از جوشانده ريشه كاسني و يا از آب كاهو استفاده نماييد زيرا هر دوي اينها سلولهاي كبد را نوسازي مي كنند و خون را اصلاح مي نمايند و در بهبودي جوش ها بسيار موثر مي باشند.

براي از بين بردن جوش هاي چركي يا دمل مي توان از يكي از ماسك هاي زير استفاده كرد:

1- مقداري كلم سفيد را ريز نموده و با پوست موز له شده و مقداري عسل روان مخلوط نموده، از اين ماسك براي ميكروب زداي پوست صورت استفاده نماييد، اين ماسك را به مدت 40 دقيقه بر روي جوش ها قرار داده و پس از آن پوست را با آب سرد و بعد با آب گرم تميز بشوييد، اين عمل را هر روز تكرار نماييد.2- مقداري ريشه زنجبيل را در مقدار كمي آب جوش دم نموده تا عصاره ريشه خارج شده، پس از سرد شدن دوباره آنرا روي حرارت قرار داده(حدود 20 دقيقه) سپس ريشه ها را از آب جدا نموده ، اين عصاره براي از بين بردن جوش ها بسيار مناسب مي باشد.

3- جعفري را له كرده و له شده آن را با نمك و مقداري روغن زيتون مخلوط نموده و اين ماسك را بر روي صورت قرار داده ، اين عمل را بايد قبل از خواب انجام داد و پس از آن صورت را با آب ولرم بشوريد، هر روز آن را تكرار كرده تا جوش ها كاملا از بين برود.

4- اسفناج را پخته ، آن را له كرده و با سفيداب مخلوط نموده و به صورت ماسك بر روي صورت به مدت 20 دقيقه بماليد. اين ماسك نيز باعث از بين رفتن جوش هاي جلدي مي گردد.

5- شلغم را رنده كرده با مقداري ليموترش مخلوط نماييد حالا اين مخلوط را بر روي صورت بماليد، اين ماسك را حدود 30 دقيقه بر روي جوش ها قرار داده و سپس صورت را با آب ولرم خوب بشوييد.

6- استفاده از جوشانده گياه بابا آدم نيز براي جوش هاي دوران نوجواني و بهبودي آن بسيار موثر است.

7- 60 گرم برگ مو خشك شده را در يك ليتر آب سرد بريزيد و آ نرا روي حرارت قرار دهيد تا بجوشد، بعد از چند دقيقه جوشيدن ، آن را صاف كرده و به صورت نيمه گرم يا سرد با كمك قطعه اي پنبه به روي جوش هاي صورت خود بماليد .

8- پماد صمغ كاج استعمال خارجي دارد و براي التيام جوش ها به كار مي رود، براي تهيه آن چهار جز بادام شيرين و چهارجزء صمغ را با هم مخلوط كرده، در روي حمام باري (ظرف پرازآب جوش مانند قوري چاي بر روي كتري آب) گرم كرده و بعد يك جز موم عسل به آن بيافزاييد. حالا پماد براي استعمال آماده است.

9- پماد هميشه بهار جهت رفع دمل ها و جوش ها به كار مي رود، براي تهيه آن دو قاشق غذاخوري از آب برگ تازه گياه را با 500 گرم كره به خوبي مخلوط كرده، سپس پماد حاصل را مصرف نماييد.

10- كاه جو دو سر داراي ويتامين ''A'' مي باشد و جوشانده غليظ حاصل از اين كاه را چنانچه براي شست و شوي پوست به كار ببريد، براي رفع جوش ها و بيماري هاي جلدي بسيار موثر مي باشد.

11- ضمادي كه از آرد جو تهيه شده باشد چنانچه بر روي دمل قرار داده شود، باعث باز شدن و گشودن دمل مي شود.

12- عدس را چنانچه در سركه بپزيد و به صورت خميري نرم بر روي قطعه پارچه اي گذاشته و به شكل ضماد در محل ورم هاي چركي قرار دهند، باعث تحليل آن مي شود.

13- كاهوي سوخته را به صورت گرد، چنانچه بر روي جوش ها و زخم ها بپاشند براي التيام جراحات و ترميم آنها مفيد است.

14- اگر پياز پخته شده و گرم را بر روي دمل قرار دهيد موجب باز شدن آن مي شود.

15- اگر محل جوش ها را با جوشانده غليظ گل بابونه شست و شو دهيد براي از بين رفتن جوش ها بسيار مفيد است.

16- مازو، پوست انار، گل ارمني، صندل را كوبيده و با سركه و گلاب آميخته و بر روي جوش ها ماليده تا بهبودي حاصل شود.

17- مازوي سبز و گوگرد ، از هر كدام دو مثقال بگيريد، ساييده در يك فنجان سركه و نيم استكان گلاب حل كرده ، بر روي جوش ها بماليد تا از بين بروند.

18- سبوس جو با كرفس يا تخم كرفس را در سركه جوشانده، صاف نموده و به صورت ماسك بر صورت خود بماليد.

19- براي از بين بردن دمل بايد تا سه روز، آب برگ خرفه يا تخم خرفه و اسفرزه را در گلاب ساييده با سفيده تخم مرغ به روي دمل بماليد تا بهبودي حاصل شود و اگر در آن ماده جمع شده باشد و مي خواهيد سر باز كند، دو عدد انجير خشك يا تر را بجوشانيد تا خوب نرم شود، مشتي مويز را هسته درآورده با آن بكوبيد و سه مثقال خردل به آن اضافه كرده ، با هم بماليد و نيم گرم ضماد اندازيد و يا سقز و انجير را پخته و كوبيده روي دمل بگذاريد و يا تخم مرو را كوبيده و با شير و عسل استفاده كنيد ، يا خمير گندم را با كمي نمك و عسل و تخم كتان بكوبيد، همراه روغن روي دمل بگذاريد، يا آرد ذرت چهار جزء، شنبليله ساييده يك جزء، صبر زرد نيم جز هر سه را در دوغ بپزيد تا مثل خمير شود و نيم گرم بيندازيد (اين دارو اثر قوي ترداشته) ، يا خمير ترش ، تخم مرو، آهك آب نديده با عسل و زرده تخم مرغ ضماد نماييد.

20- كمپرس با جوشانده تخم جعفري براي از بين بردن آثار جوش ها مفيد مي باشد.

21- جوش هاي سعفه (شيرينك) جوش هايي است سرخ، كه در سر و صورت پديد مي آيد و گاه در تمام بدن مي ريزد. اين جوش ها در ابتدا جوش هاي ريز و محكم اند كه متفرق ظاهر مي شود و بعد بزرگتر و آبدارتر شده و چركي از آنها به شكل عسل بيرون مي آيد و يا خشك و بي آب شبيه شوره بوده و پوست هاي سفيد از آن جدا مي شود، براي درمان بايد زاج سياه دو مثقال، اشنان 5 مثقال را بكوبيد و بپزيدو با سركه آميخته و سپس روي جوش ها بماليد و يا زردچوبه، پوست انار، مردار سنگ، حنا را ساييده با روغن گل سرخ، يا مغز قلم گاو بماليد. اگر جوش ها خشك شده باشد سركه و نمك يا سركه و آب صابون بماليد .

22- اگر جوش ها سفيد بوده و بر صورت و پيشاني باشند و چون آنها را فشار دهيد چيزي شبيه روغن از آن خارج شود، براي درمان بهتر است ابتدا صورت را با آردي كه در آب حل شده يا پوست تخم مرغ سوزانده يا استخوان سوزانده كه ساييده باشيد خوب بشوييد و سپس آرد باقلا را نرم ، خمير كرده و بر روي آن بماليد(باقلا را كوفته و آرد كنيد) و يا بيخ سوسن و خريق را مساوي گرفته، نرم كوفته با سركه ضماد ساخته و بماليد.

23- گاه جوش هاي ريز سرخ با خارش زياد در بدن پديدار مي شوند كه آزارآنها چنان است كه گويي خار فرو مي رود. براي درمان بايد حمام آب نيم گرم برويد و آب جوشانده بابونه و ناخنك و سبوس گندم بر بدن بماليد و يا سركه و روغن كنجد يا نمك و سركه و حنا بماليد و يا مازو و زردچوبه را كوبيده و با روغن كنجد و گلاب و سركه بعد از حمام به پوست ماليده و بعد از يك ساعت با آب سرد و سبوس بشوييد.

24- ضماد عدس پخته ،مخلوط با عسل، جوش ها و زخم ها و جوش هاي خارش دار و كهير را التيام مي بخشد.

25- سير ضدعفوني كننده پوست و درمان كننده اختلالات پوستي بوده و شست و شوي زخم ها و جوش هاي چركي با آب سير، سبب ضدعفوني و التيام آن مي گردد.

26- كمپرس با جوشانده زنجبيل شامي، خارش و جوش هاي عفوني را التيام مي بخشد.

27- پوست خردل سياه، توام با سركه درمان كننده جوش ها و كهير ها مي باشد.

28- استفاده از ماسك توت فرنگي درمان كننده جوش ها و التهابات پوستي مي باشد.

29- آب تره باعث درمان جوش ها و كهير مي گردد.

30- ضماد بادام تلخ توام با سركه موجب درمان جوش مي گردد.

31- مالش پوست با ضماد سركه التهاب جوش هاي خارش دار را برطرف مي كند.

32- ضماد مخلوطي از آلو و سركه، جوش هاي چركي پوست را التيام مي بخشد.

تذكر: اصولا بهترين مواد براي سلامتي پوست و عاري كردن آن از جوش ها ،ماليدن آب غوره و گلاب يا سركه با روغن گل سرخ بر روي پوست مي باشد. اين افراد بايد از مواد غذايي شور، شيرين،چرب و مقوي پرهيز كنند و بيشتر از ترشيجات استفاده نمايند و بهتر است كه حمام گرم رفته و عرق نمايند
دوشنبه 8 فروردین 1390 - 12:08:52 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت

آخرین مطالب


گیاه باریجه ( ferula gummosa boiss ) ، ( galbanum )، اشق، قاسنی


گیاه دارویی زوفا


خواص دارویی کنجد


آشنایی با بادام و خواص درمانی آن


سویا و خواص درمانی آن


خواص دارویی چای سبز


آشنایی با عسل و خواص درمانی آن


آشنایی با خواص دارویی گیاه مارچوبه


رنگ دانه های طبیعی موجود در مواد غذایی رنگی برای سلامتی مفید است


خواص درمانی سیب


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

212335 بازدید

134 بازدید امروز

84 بازدید دیروز

642 بازدید یک هفته گذشته

Powered by gegli.com

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

این وبلاگ به وسیله شبکه اجتماعی نخبگان گوهردشت (گگلی) ایجاد شده است

برای ااطلاعات بیشتر و عضویت در اولین شبکه اجتماعی ایران اینجا را کلیک کنید

ورود به گوهردشت